ینی مثبت یك می دم به خود گوگل پلاس كه برام پیغام اومده یه بابایی تو آمریكا كه من تو حلقه دوستاشم داشته با 54 نفر بصورت همزمان چت تصویری می كرده اونوقت ما اینجا می خوایم با همسرمون چت نوشتاری هم بكنیم بهمون گیر میدن كه چرا داری با دختر مردم صحبت می كنی