ینی +1 به اونی كه اومده سی دی زده روش نوشته برای افراد زیر 18 سال ممنون بعد می ری می خوری فكر می كنی الان چی توشه می بینی یه آخوند نشسته داره می گه صیغه خوبه ازدواج موقت خوبه