ینی مثبت یك میدم به سازمان هواشناسی كه اعلام می كنه دمای هوا در اهواز 42 درجه هستش اونوقت من كه اهواز زندگی میكنم دماسنجم تو اتاق دمای 57 درجه رو نشون می ده